1965

Οι πρώτες διαφημίσεις  του κλάδο οπτικών στην Ελλάδα.