1970

Τα πρώτα φωτοχρωμικά κρύσταλλα στον κόσμο στην Optical Papadiamantopoulos – Photogrey – Varilte.