1985

Φακοί επαφής Wohlk και εφαρμογή των Conflex  με υλικό Anduran. Aντιπροσώπευση των φακων Wohlk από την εταίρια Ζήκος- Παπαδιαμαντόπουλος.

Tags: