Ο Διαμαντής Παπαδιαμαντόπουλος πρωτοπόρος και οραματιστής ιδρυτής της Δ. Παπαδιαμαντοπουλος ΑΕΒΕ, και οπτικός που μεταμόρφωσε τα οπτικά και εδραίωσε την χρήσης των φακών επαφής στην Ελλάδα,  φεύγει από την ζωή, έχοντας αναβαθμίσει το επαγγελμα του οπτικού και ειδικού εφαρμοστή φακων επαφής και αφήνωντας πίσω του...

Διεθνής δίακριση για τον Διαμαντή Παπαδιαμαντόπουλο από την International Society of Contact Lens Specialists (ISCLS)!...

Ξεκίνημα του OpticalDirect του ηλεκτρονικού καταστηματός της Optical Papadiamantopoulos, με ειδίκευση στους φακούς επαφής. ...

Bράβευση  της Οptical Papadiamantopoulos από την Bausch & Lomb  στο παγκόσμιο συνέδριο του Μονακό ως  ο κορυφαίος εφαρμοστής Φακών Pure-Vison σιλικόνης-υδρογέλης στην Ελλάδα....

Ενασχόληση και εφαρμογή συγχρόνων βοηθημάτων χαμηλής όρασης. ...

To 1987 η Johnson & Johnson παρουσίαζει τον πρώτο φακό επαφής συχνής αντικατάστασης στον κόσμο τον Acuvue. To 1991 η Optical Papadiamantopoulos πάντα προτοπώρόντας και καινοτομόντας ξεκινάει την συνεργασίας τηε με την Johnson&Johnson στην Ελλάδα υιοθετόντας ως πρωταρχική επιλογή το νεο αυτο φακό παρουσίαζοντας στο Ελληνικό...

Φακοί επαφής Wohlk και εφαρμογή των Conflex  με υλικό Anduran. Aντιπροσώπευση των φακων Wohlk από την εταίρια Ζήκος- Παπαδιαμαντόπουλος....

Οι πρώτες εφαρμογές μαλακών φακών επαφής στην Ελλάδα. Στην φωτογραφία απεικονίζετε ο Διαμαντής Παπαδιαμαντόπουλος να εφαρμόζει φακούς επαφής στην σύζυγο του Ζακλίν Παπαδιαμαντοπούλου....