Επέκταση και ανακαίνιση του καταστήματος της οδού Ερμού 6.       ...