Δημιουργία εργαστήριου παραγωγή και επεξεργασίας οφθαλμικών φακών Diamond Lenses στους Αμπελόκηπους. ...