Άνοιγμα του 1ου υποκαταστήματος εκτός Αττικής (Χαλκίδα)....