Πρώτο εγχειρίδιο εφαρμογής φακών επαφής στην Ελλάδα από τον Διαμαντή Παπαδιαμαντόπουλο.  ...