1932

Ο Γεώργιος Παπαδιαμαντοπουλος με αφορμή την γέννηση του γιου του  Αδαμάντιου (Διαμαντή) Παπαδιαμαντόπουλου, ανοίγει το δικό του κατάστημα οπτικων στην οδό Ερμου 6, οπού βρήσκεται μεχρι και σήμερα.

Παλίες Φωτογραφίες από Σύνταγμα και οδό Ερμού.