1959

1970 - Οι πρώτες εφαρμογές μαλακών φακών επαφής στην Ελλάδα

Πρώτες εφαρμογές φακών επαφής στην Ελλάδα από τον Διαμαντή Παπαδιαμαντόπουλος, μετά την επιστροφή από μετεκπαίδευση του στην Γερμάνια  διπλά στο πρωτοπόρο και μέντορα του Wilhem Sohnges (1905-1985).

Συνεργασία με τον Γερμανό πρωτοπόρο στους φακούς επαφής Wilhem Sohnges https://www.andrewgasson.co.uk/wilhelm-sohnges