1972

Οι πρώτες εφαρμογές μαλακών φακών επαφής στην Ελλάδα. Στην φωτογραφία απεικονίζετε ο Διαμαντής Παπαδιαμαντόπουλος να εφαρμόζει φακούς επαφής στην σύζυγο του Ζακλίν Παπαδιαμαντοπούλου.