1972 - Δημιουργία εργαστήριου παραγωγή οφθαλμικών φακών Diamond Lens

1972

Δημιουργία εργαστήριου παραγωγή και επεξεργασίας οφθαλμικών φακών Diamond Lenses στους Αμπελόκηπους.