1976 - Άνοιγμα του πρώτου υποκαταστήματος (Κολωνάκι)

1976

Άνοιγμα του πρώτου υποκαταστήματος (Κολωνάκι, Πατριάρχου Ιωακείμ 22).