1982 - Άνοιγμα καταστήματος Κηφισιάς (Κολοκοτρώνη 12)

1982

Άνοιγμα καταστήματος Κηφισιάς (Κολοκοτρώνη 12) όπου λειτουργεί μεχρί και σήμερα!