1983 - Διαφημιστική καταχώρηση. Μοντ. Ζακλιν Παπαδιαμαντοπούλου

1983

Διαφημιστικές καταχώρησεις. Πολλές φορές ως μοντέλο στις καταχωρήσεις ήταν η κα. Ζακλιν Παπαδιαμαντοπούλου.