Διαμαντής, Ζακλίν και Γιωργος Παπαδιαμαντοπουλος στην παραλαβή του βραβείου.

1994

Aπονομή βραβείου στην Οptical Papadiamantopoulos  σε εκδήλωση στη Μαδρίτη για το Prestige και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας. Διαμαντής, Ζακλίν και Γιώργος Παπαδιαμαντοπουλος στην παραλαβή του.