2005

Άνοιγμα καταστημάτων στα πρώτα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας Τhe Mall Athens & Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη.

Άνοιγμα καταστημάτων στα πρώτα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας Τhe Mall Athens & Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη & πρώτο σεμινάριο Varilux University Ελλάδα (Ναύπλιο) αποκλειστικά για το προσωπικό της Optical

the mall athens    Cosmos