2006

Ξεκίνημα του OpticalDirect του ηλεκτρονικού καταστηματός της Optical Papadiamantopoulos, με ειδίκευση στους φακούς επαφής.

OPTICAL DIRECT